eBibliotheek


1813-1815: Het Vorstendom der Nederlanden

Herman Bosscha: Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achtienhonderd dertien Deel 1-2 (1819) | Deel 3-4 (1817)

Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813 Eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813 (1864)

G.W. Chad, secretaris Britsche ambassade: Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland (1815)

J. Konijnenburg Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche unie, van den jare 1813 (1816)

Jan H. van der Palm Gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 (1816)

J. Konijnenburg Nadere bijvoegselen en verbeteringen tot het nationaal gedenkboek der hernieuwde nederlandsche unie, van den jare 1813 (1818)

Jan H. van der Palm Gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813 (1816)

Abraham Johannes Lastdrager Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, deel 2 (1818)

Gregorius Mees (Az.): De Fransche heerschappij in ons vaderland en de verlossing daarvan in 1813 (1863)

Theodorus Jorissen De omwenteling van 1813, deel 1 (1866)

E.S. Witkamp: Amsterdam in November 1813 (1863) 5 Cent

Henri Zeeman: 's-Gravenhage en Amsterdam: roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November 1813 (1863)

Jan Scharp: Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV (1816)

Wopke Eekhoff: Friesland in 1815: historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo (1865)

Arnhem 1813

mr. J.W. Staats Evers: Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868 - uit officieele bescheiden bijeenverzameld (1868)

Jan Willem Staats Evers: Arnhem in November 1813 (1864)

P.A. de Jong: Een gevonden brief van 5 December 1813, bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813 (1864)

Louwrens Penning: De bestorming van Arnhem (30 November 1813); een verhaal uit bange dagen (1913) Actuele herdrukken te koop in evangelische boekwinkels

Van Egmond jr.: Arnhem op 30 November 1863: verslag der feestviering (1863)

Gorinchem 1813-14

Diederik de Graaff: Verhaal betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van Gorinchem, in den winter van 1813 en 1814 (1814)

A. de Koning, predikant te Sliedrecht: Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem en het daarbij gebeurde in den omtrek (1814)

Beleg, bombardement en overgave van Gorinchem, in den winter van 1813 op 1814 (1864)

Is. van der Hooght: Een gevonden brief van 5 December 1813, bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813 (1864)

Delfzijl

T.R. van Streun: Kronijk van Delfzijl (1858) Met o.a. verslag van Franse bezetting tot 1814

Congres van Weenen

Ernst Moritz Arndt: Raadgevingen aan het Congres te Weenen (1814) Boek verboden in Pruissen

Henri Zeeman: Het Weener Congres van 1814-1815: eene bijdrage tot de kennis der geschiedenis in het algemeen, en in het bijzonder ter verklaring van Isabey's Tafereel: Der Wiener Congress (1818)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.