eBibliotheek


BOEKEN

Jacob Cats: Alle de wercken, so ouden als nieuwen, van de heer Jacob Cats, Deel 1 (1658)

Jacob Cats, Adriaen Pietersz Van de Venne, Cornelis van Dalen: Alle de wercken van den Heere Jacob Cats. Deel 1 (1712)

Het leven van Tyll Uilenspiegel in Holland (1790)

Nicolaas Beets: Camera Obscura, deel 1 (1853)

Eduard Douwes Dekker: Max Havelaar of De koffij-veilingen der Nederlandsche handel-maatschappy (1860)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.