eBibliotheek


KRONIEKEN

Cornelius Aurelius: Die cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant: Beginnende van Adams tijden tot die gheboorte ons Heeren Jesum voortgaende (...) totten Jare 1591 De 'Divisiekroniek' (1591)

Karin Tilmans: De Divisiekroniek van 1517 Uitgave van het Bourgondische-Habsburgse deel (divisie 29-32) (pdf, 2003)

Melis Stoke: Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke: behelsende de geschiedenisse des land tot het jaar 1305 (1699)

Melis Stoke: Rijmkronijk: met historie-oudheid-en taalkundige aanmerkingen, deel 1 (1772), Deel 2 (1772)

Frans Van Mieris, Petrus Scriverius: Chronyk van Holland van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt (1740)
Petrus Scriverius is ontmaskerd als de auteur van de Rijmkroniek van Klaas Kolijn (zie Menno Knul, hierna)

Klaas Kolyn, Gerard Van Loon: Geschicht-historiaal rym, of Rymchronyk van den Heer Klaas Kolyn, benedictiner monik der abtdye te Egmont; beginnende met den Simberschen vloed, en eyndigende met de dood van graaf Dirk, vader van Florents den III. graaf van Holland (1745)

- Zie ook: Menno Knul: Rijmkroniek van Klaas Kolijn - Cold case onderzoek naar het auteurschap (KlaasKolijnnet.nl

- Zie ook: Jan Wagenaar: Toets van de egtheid der rymchronyke, die, op den naam van Klaas Kolyn, uitgegeven is (1777, KlaasKolynnet.nl)

Petrus Scriverius: Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht Tot 1598 (1663). Volgens Knul heeft Scriverius zich bediend van de werkelijk bestaande Klaas Kolyn (Nicolaus Colinus), monnik en abt Nicolaas van Sassenheim van het klooster van Egmond. Scriverius heeft zich eerder bediend van de naam Saxo Grammaticus, een bestaande Deens historicus. Hij werd in 1256 aangesteld als opvoeder van Floris V, die een einde maakte aan de (West)friese vrijheid.© André Horlings
Make a Free Website with Yola.