eBibliotheek


VROEGE GESCHIEDENIS

Zie ook: Jan Wagenaar

Simon Van Leeuwen: Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: vervatende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de oude ende niewe uytwateringen van de selve (1672)

C. Cornelius Tacitus: Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't Leeven van J. Agricola

Tacitus, vertaald door P.C. Hooft: C. Cornelius Tacitus Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't Leeven van J. Agricola (1604)

Tacitus, vertaald door P.C. Hooft: Alle de werken van C. Corn. Tacitus (1704)

C. Cornelius Tacitus: Boeksken van de geleegenheit, zeeden en volken van Germanië (1845) in ‘t Hollandtsch vertaalt do den heer P.C. Hooft

Tacitus: C. Cornelius Tacitus Boeksken, van de geleegenheit, zeeden, en volken van Germanië (1852) Willibrordus: Nederlantsche antiqviteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het kersten gheloove (1662)

Hubert Korneliszoon Poot, Horapollo: Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel: of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek, Deel 2 (1743) | Deel 3 (1750)

Gerardus Outhof: Keizerlyke ryks-zinsreuken, of alle de ryks en andere spreuken van alle de keizeren, van Julius Cezar af tot op den tegenwoordigen Keizer Jozefus, alle in digtmaat uitgebreyd, en met veelerley zedespreuken uyt gewyde en ongewyde schryveren verrykt, en in onrym opgeheldert, vertoonende daar in, een kort levens berigt van yder keysers aart, gedrag en aanmerkelykste daden (1711)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.