eBibliotheek


WETENSCHAP NA 1870

DBNL.nl stelt voor wetenschappelijke doeleinden historische teksten beschikbaar van werken waarvoor mogelijk nog auteursrechten gelden. Voor het gebruik van de teksten gelden voorwaarden.

De arbeidsenquête van 1887: Een kwaad leven. Deel 1: Amsterdam | Deel 2: Maastricht | Deel 3: Vlasindustrie Tilburg; Eindverslag (2008, pdf, DNBL)

F.A. Stoett: Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925, vierde druk, DBNL)


DRIE PROJECTEN OVER WERELDOORLOG ALS PDF

Drie journalistieke oorlogsprojecten waarbij ik (André Horlings, webmaster van o.m. deze site) was betrokken, zijn nu ook als pdf te downloaden:

Arnhem Spookstad (1995), boek met herinneringen van de Slag om Arnhem, vooral de daarop gevolgde evacuatie, samengesteld na oproep in o.m. Arnhemse Courant;
Bruidegom achter prikkeldraad (2011), over de briefwisseling van een krijgsgevangen officier in 1943-45 in Stanislau en Neubrandenburg en zijn vrouw en ouders in Amsterdam; en
Het drama van de SS Pavon (2012), over het bombardement van 20 mei 1940 van een schip met 1450 Nederlandse soldaten, onder wie mijn vader Wubbe Horlings, bij Calais (50 doden):

Spookstad.pdf (3,9 MB)
Oorlogspost.pdf (8,3 MB)
Pavon.pdf (5,4 MB)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.