eBibliotheek


MIJN DIGITALE BIBLIOTHEEK

Door ANDRÉ HORLINGS

Dit document bevat een digitale bibliotheek, vooral verzameld via books.google.com. Bij het aanklikken van een link komt het gehele boek in originele vorm via internet beschikbaar. Een belangrijk deel van deze boeken is als PDF beschikbaar.

oudeboeken Google Books is, sinds 2004, een webdienst van Google om de tekst van gedigitaliseerde (gescande) boeken te doorzoeken op bepaalde woorden. De boektekst van de na zoeken gevonden boeken waarop geen auteursrecht rust kan men in het geheel inzien of downloaden in pdf-formaat. In de praktijk hebben Google Books en Koninklijke Bibliotheek de grens gelegd op 1870, bij het begin van de Frans-Duitse oorlog 1870-1871. Overigens geldt binnen de Europese Unie een auteursrecht van 70 jaar; in 2013 dus tot 1943, toen de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was.

Zoeken naar boeken kan via Google Search/Books. Een klik op 'Over dit boek' geeft bijzonderheden als jaartal van verschijnen, vaak de complete titel (die bij oudere werken best heel lang kan zijn) en hoe er aan te komen is. Een 'gratis eBoek' verschijnt in zijn geheel, in gescande vorm, op het beeldscherm; voor boeken van na 1870 rest meestal een speurtocht in bibliotheken of op Marktplaats. Per gevonden boek verschijnt bovendien onderin een overzicht van 'verwante werken', wat tot een eindeloze zoektocht kan leiden.

Googlezoek

Klik illustratie voor zoekmachine op Google Books

Een zoekopdracht op Google Books biedt een keuze uit alle publicaties, jong en oud, rijp en groen, die worden opgeroepen. Alleen als het boek door Google gescand is (van voor 1870), kan het op de computer worden gelezen. Sommige uitgevers bieden beperkt inzage; soms geeft Google aan waar een zoekterm in een boek werd aangetroffen. In dat geval dient het boek worden aangeschaft of in een bibliotheek worden geraadpleegd; ook daarvoor worden vaak suggesties verstrekt.

De Koninklijke Bibliotheek sloot in 2010 een overeenkomst met Google om binnen afzienbare tijd minstens 160.000 auteursrechtvrije boeken uit de collectie van de KB te scannen en gratis toegankelijk te maken via Google Books, de websites van de KB en – te zijner tijd – via Europeana. Europeana moet toegang geven tot tot miljoenen gedigitaliseerde boeken, schilderijen, films, museumobjecten en archiefstukken in heel Europa, afkomstig van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen.

Koninklijke

De website van de Koninklijke Bibliotheek geeft toegang tot zeer gevarieerde bronnen. Zoek naar antiquarische werken in 'Boeken 1700-1870'

Ook de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) levert een belangrijke bijdrage in het doorgeven van digitale kennis. De website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. Vaak zijn de teksten doorzoekbaar gemaakt; anders is er een scan van de originele pagina’s.

DBNL

Ga naar 'Zoeken' voor een keuzemenu van de vele mogelijkheden bij DBNL.

Beschikbare Digicollectie Tresoar. Publicaties uit en overFriesland.

De inhoud van deze eBibliotheek - een site met meest eeuwenoude werken in het Nederlands - is voornamelijk geselecteerd aan de hand van mijn persoonlijke interesses en slechts een fractie van de enorme hoeveelheid gedigitaliseerd materiaal die al beschikbaar is. De digitale bestanden van Google, Koninklijke Bibliotheek en andere bronnen die op deze site aan de orde komen (zie Bronnen) bieden bij een persoonlijke zoektocht ongekende perspectieven.

Zie ook:
- Digitalisering impuls voor archiefonderzoek (Historiek.net, 15 oktober 2012)
- Massadigitalisering: 9 bronnen voor e-boeken op een rij (EdwinMijnsbergen.nl)DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact


© André Horlings
Make a Free Website with Yola.