eBibliotheek


BRONNEN

De Koninklijke Bibliotheek is ook betrokken bij het project ’Digitale Collectie’ voor de nationale ontsluiting van metadata van miljoenen digitale erfgoed-objecten. De andere deelnemers zijn het Nationaal Archief, het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Doel is de aanwezigheid van het Nederlandse erfgoed op de Europese erfgoedportal Europeana te vergroten. De verschillende erfgoeddomeinen. worden samengebracht in een centrale index die toegankelijk is via het Kenniscentrum Digitaal Erfgoed.

Ook de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) levert een belangrijke bijdrage in het doorgeven van digitale kennis. De website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De weg is gemakkelijk te vinden door middel van snelnavigatie. Vaak zijn de teksten doorzoekbaar gemaakt; anders is er een scan van de originele pagina’s.

Zie ook:
- In de digicollectie van het Fries Historisch en Letterkkundig Centrum Tresoar.nl is een groot aantal originele documenten, boeken, hadschriften en andere werken, met de nadruk op Friesland, digitaal te raadplegen.
- Nederlandse boeken op het Amerikaanse Project Gutenberg
- Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
- Early Dutch Books Online (samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en de KB)DUTCH COURAGE'S PRODUCTIONS
Documentaires: Arnhem Spookstad | Rees: De verzwegen deportatie | Kriegsgefangenenpost | Drama SS Pavon
Publicaties: Artikelen en features | Krapulistische oprispingen | 100 jaar Apeldoornse Courant
Webcams: World Webcam Monitor > Unprotected webcams > Cruiseship cams > List of webcams and more
Media: Press > TV > Radio & video > Twitter and more
World: Atlas | Natural events | Weather > Climate change | Disasters > Earth's End
Various: eBibliotheek | Dutch Courage's Boeken | Guitar at Charles Bridge | Contact

Aangepast zoeken
© André Horlings
Make a Free Website with Yola.