eBibliotheek


NEDERLANDSE AUTEURS

auteurs

DBNL.nl beschikt over een enorme databank van Nederlandstalige auteurs, vaak aangevuld met relevante tekstgedeeltes of zelfs een complete weergave van de inhoud van boeken, inclusief opmerkingen over de teksten. Klik op de afbeelding om naar uw favoriete auteur te gaan.

Naslagwerken

Jacobus Kok Vaderlandsch Woordenboek, deel 3, Am - Az (1786), deel 16, Fre-Fy (1786), Deel 17, Ga - Gey (1787), Deel 31, W (1794), Bijvoegzels C - G (1798)

Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, 10 delen (1911-1937)

Jan Wagenaar

Wagenaar Jan Wagenaar (1709-1773) zou de 'dr. L. de Jong van de achttiende eeuw' genoemd kunnen worden. Hij schreef tussen 1749 en 1759 anoniem twintig delen van de 'Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden' en eindigde met de dood van stadhouder Willem IV in 1751. In 1756 benoemde Amsterdam hem tot stadshistorieschrijver. Zijn werk was zo populair dat er na zijn dood nog 36 'Vervolgen van de Vaderlandsche Historie' verschenen, die tot het midden van de 19e eeuw tot de populaire literatuur behoorden.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld:
Deel 1: Aankomst Batavieren tot 800 (1770 = tweede druk) | 2: 800-1256 (1770) | 3: 1256-1442 (1770) | 4: 1443-1529 (1770) | 5: 1529-1555 (1751) | 6: 1555-1574 (1770) | 7: 1574-1584 (1770) | 8: 1584-1598 (1770) | 9: 1598-1609 (1770) | 10: 1609-1625 (1770) | 11: 1625-1648 (1770) | 12: 1648-1660 (1770) | 13: 1660-1672 (1770) | 14: 1672-1678 (1770) | 15: 1679-1689 (1770) | 16: 1689-1697 (1770) | 17: 1698-1713 (1770) | 18: 1713-1729 (1758) | 19: 1729-1745 (1770) | 20: 1745-1751 (1796) | 21: Bladwijzer op voorgaande XX deelen (1759) | 22: 1752-1758 Ten onmiddellyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie (1788) | 23: 1759-1765 (1797) | 24: 1766-1774 (1789)

Jan Wagenaar Vaderlandsche historie, verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld (1759) | Verzameling van historische en politieke tractaaten (1776)

Pieter H. Bakker Het leeven van Jan Wagenaar [1709-1773]: benevens eenige brieven van en aan denzelven (1776)

DBNL.nl biedt een te doorzoeken tekst (hier van deel 1) aan van de eerste tien delen van de Historiën en veel andere werken van en over Jan Wagenaar.© André Horlings
Make a Free Website with Yola.