eBibliotheek


Overzee

Johannes Bosch (Graaf van den): Nederlandsche bezittingen in Azie: Amerika en Africa, in derzelvertoestand en aangelegenheid voor dit vijk, wysgeerig, staatshuishoudkundig en geographisch beschouwd (1818)

Een officier van het Oost-Indische leger: Handleiding voor officieren en onder-officieren, die van of naar Oost-Indië vertrekken: benevens eene opgave der formaliteiten, in acht te nemen bij een huwelijk per procuratie (1857)

Nederlandsch Indië

Netherlands. Commissie voor Nieuw Guinea, H. D. A. van der Goes, Johan Hendrik Croockewit: Nieuw Guinea, ethnographisch en natuurkundig onderzocht en beschreven in 1858 door een Nederlandsch Indische Commissie met platen (1862)

Jacob Elisa Doornik, Goderd Alexander Gerhard Philip Capellen (baron van der): Vrijmoedige gedachten over Neêrlands Indië en over de regering van den Gouverneur-Generaal van der Capellen (1826)

Johann Friedrich Carl Gericke: Iets over de Javaansche tijdrekening (1836)

Jacop Cornelis van Rijnevelt: Celebes, of Veldtogt der Nederlanders op het eiland Celebes, in de jaren 1824-1825. Uit officiële rapporten (1840)

Eduard Douwes Dekker: Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1859)

August Wilhelm Philip Weitzel: De derde militaire expeditie naar het eiland Bali, in 1849 (1859)

Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger: Verzameling van dagorders, uitgevaardigd in het Leger van Nederlandsch Oost-Indië, van 1818-1852: Met eene alphabetische naamlijst der daarin eervol vermelde personen (1853)

Alfred Buys: Mr. Groen van Prinsterer en zijne Javaantjes: vier vragen van Mr. Groen van Prinsterer, aan de konservatieve partij (1869)

Suriname en Antillen

Marten Douwe Teenstra: De landbouw in de kolonie Suriname: voorafgegaan door eene geschied- en natuurkundige beschouwing dier kolonie, Deel 1 (1835)

J. Wolbers: Geschiedenis van Suriname (1861)© André Horlings
Make a Free Website with Yola.